PARTICIPATIE

Versterken van de positie van de cliënt rondom wonen en arbeidsparticipatie, zodat mensen met een zorgbehoefte of blijvende beperking meer zeggenschap krijgen over hun eigen leven. lees meer

Berichten arbeidsparticipatie

Cliëntenraden: doe mee en deel uw ervaringen met de Participatiewet

Arbeidsparticipatie: 12-03-2015

Hoe verloopt de uitvoering van de Participatiewet? Daar heeft u als cliëntenraad goed zicht op. Die informatie is voor de Landelijke Cliëntenraad (LCR), het Landelijk Platform GGz (LPGGz) en Ieder(in) van groot belang. Daarom leggen wij u een korte vragenlijst voor. Deze vragenlijst gaat over de invloed die u hebt kunnen uitoefenen bij de invoering van de Participatiewet. Denk dan aan het opstellen van het beleidsplan en de verordeningen.

Uw ervaringen en signalen willen we doorgeven aan de landelijke politiek en staatssecretaris Klijnsma.  Haar ministerie (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onderzoekt ook de uitvoering van de Participatiewet, maar daarbij zijn cliëntenraden niet betrokken.

Wat heeft u hieraan?

Alle gegevens bij elkaar bieden u en ons een beeld van hoe het in Nederland gaat met de Participatiewet. Daarnaast krijgt elke cliëntenraad die meedoet een rapport over uw eigen gemeente afgezet tegen het landelijke beeld. Maar er is meer.

Toegang besloten webportal en forum

Cliëntenraden die meedoen, krijgen toegang tot een besloten webportal met forum. Daar kunnen cliëntenraden elkaar vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Daarnaast organiseren we een jaarlijkse themadag met onderwerpen die cliëntenraden aandragen.

Meedoen!

Wilt u meedoen? Dan vragen wij u onderstaande vragenlijst in te vullen. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of u mee wilt werken aan vervolgonderzoek. U kunt zich ook opgeven voor nieuwsbrieven.

Naar de vragenlijst

Monitor cliëntperspectief

Komend jaar wordt de online monitor cliëntperspectief ingericht. In deze monitor worden gegevens opgenomen over de stand van zaken over verordeningen en de medezeggenschap van cliënten. De komende tijd worden trainingen uitgezet voor cliëntenraden om mee te werken aan het verzamelen van gegevens voor deze monitor. Informatie hierover volgt later.