Berichten wonen en omgeving

Geslaagde werkconferentie 'Thuis is meer dan een huis'

Wonen en omgeving: 29-01-2015

Op 8 december organiseerde Ieder(in) met LPGGz en de NPCF de werkconferentie 'thuis is meer dan een huis'. Leden van de achterban gingen in gesprek met o.a. vertegenwoordigers van gemeenten, het ministerie en woningcorporaties over wat nodig is voor 'goed wonen'.

 

De bijeenkomst startte met een presentatie van de onderzoeken naar kwaliteit van wonen voor mensen met een aandoening of beperking. Daarnaast vertelden drie mensen hun persoonlijke ervaringen met wonen. Ze gaven aan tegen welke knelpunten ze aanlopen en welke oplossingen ze gevonden hebben.

Na een pauze kwamen drie kernthema’s aan bod: eigen regie in het wonen (zelf kunnen bepalen waar hoe en met wie je woont), toegankelijkheid en veiligheid en de sociale aspecten van het wonen.

Men was het er over eens dat als het om wonen gaat, de mens veel meer het uitgangspunt moet zijn. Niet de regels en de systemen centraal stellen. Dit geldt bijvoorbeeld bij het toekennen van woningaanpassingen, maar ook bij het kiezen van een passende woonvorm of woning. Belangrijk hierbij: zo min mogelijk beperkende regels opleggen en met mensen praten over de woonwensen die ze hebben.

Een andere uitkomst was dat niet alleen toegankelijkheid van woningen belangrijk is, maar ook uitgankelijkheid (veilig en snel de woning kunnen verlaten). Verbeteren van de toegankelijkheid vergroot meteen ook de veiligheid bij calamiteiten.

De deelnemers aan de conferentie waren vertegenwoordigers van allerlei verschillende partijen die betrokken zijn bij wonen. Dat maakte de werkconferentie boeiend en zinvol. Er waren vertegenwoordigers van gemeenten (afdeling bouwen en wonen), van woningcorporaties, ervaringsdeskundigen, lokale platforms van belangenbehartigers, wooninitiatieven, het ministerie van Binnenlandse Zaken enz.

De conferentie was een onderdeel van het gezamenlijk project  ‘Wonen en woonomgeving’ van Ieder(in), LPGGz en de NPCF (PG Werk Samen).